Καλώς ήρθατε

Προχωρήστε στο παιχνίδι

Υποστηρικτες του εργου

Το C-Game αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς έργου ERASMUS+ με τίτλο Παιχνίδι επαγγελματικού προσανατολισμού σε μια πόλη γεμάτη επαγγέλματα No 2019-1-CZ01-KA201-061204 κατά τη διάρκεια του 2020-2022

https://project.c-game.cz/gr/