Καλώς ήρθατε

Προχωρήστε στο παιχνίδι

Υποστηρικτες του εργου

C-Game has been develped under international ERASMUS+ project titled Career guidance game in a city full of occupations No 2019-1-CZ01-KA201-061204 during 2020-2022

https://project.c-game.cz/gr/