Добре дошъл в играта

Влез в играта

Горди партньори

C-Game е разработена в рамките на международен проект по програма ERASMUS+, озаглавен "Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии" № 2019-1-CZ01-KA201-061204 в периода 2020-2022 г.

https://project.c-game.cz/bg/